Undersøkelsen kartlegger blant annet hvor mange av HiOAs studenter som får jobb ved studieslutt, hva slags type arbeid de har fått og hvilken relevans studiene har.

 - Det er overraskende at de som har utdanninger med mest praksis, som lærere og sykepleiere, er de som føler seg minst forberedt på arbeidslivet når de kommer i jobb, sier fagsjef Olav Wendelbo Kvam i Spekter i en kommentar til undersøkelsen.  

Kvam satt i panelet da undersøkelsen ble presentert. Han etterlyste blant annet et forbedringsarbeid rundt praksisstudiene, og rundt de nivåforskjellene som finnes mellom de ulike studiestedene for sykepleierutdanningen.

Må samarbeide med arbeidslivet

Kandidatene fra sykepleierstudiet etterlyser selv mer etter- og videreutdanning fremfor masterprogrammer.

-Dette har vi påpekt tidligere at arbeidsgiverne er opptatt av, og det er derfor gledelig at kandidatene signaliserer det samme, sier Kvam.

Han mener rapporten er et godt grunnlag for tettere samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet, og for et systematisk forbedringsarbeid.

-Vi forventer at HiOA benytter denne muligheten, understreker Kvam.

 Les rapporten her