Hun understreket at kampen om kompetansen hardner til, og den arbeidsgiveren som driver helkontinuerlig påfyll av utvikling vil vinne.

- Fagbevegelsen kan likevel ikke satse på stadig sterkere krav om at arbeidsgiver skal tilrettelegge for dette og hint. Det hjelper ikke å vise til tilretteleggingsplikten, hvis arbeidsgiver er tre dager unna skifteretten fordi markedet er forsvunnet eller bransjen forvitret som følge av nye digitale løsninger, sa Bratten.

Tidlig innsats og kvalifisering er avgjørende

Bratten understreket at å øke produktiviteten, ha høy verdiskaping i virksomhetene og samtidig sikre høyest mulig sysselsetting, vil være avgjørende for å sikre en fortsatt sterk og konkurransedyktig privat sektor som igjen kan finansiere verdens beste velferdsstat og et egalitært samfunn.

- Tidlig innsats og kvalifisering vil være avgjørende for å få dette til. Uavhengig av om det handler om å få flyktninger inn i arbeidslivet, eller å øke avgangsalderen for seniorer, så er tiltak som sikrer relevant kompetanse avgjørende. Evnen til å utvikle din egen kompetanse vil bli viktigere, sa Bratten.

På arrangementet deltok også LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik, Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet, Mathilde Tybring- Gjedde fra Høyre og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, som også leder det offentlige utvalget som utreder kjønnsforskjeller i skolen.

Spektermedlemmene Nettbuss, Vestre Viken helseforetak og AIM Norway presenterte hvordan de driver kompetansearbeid i virksomhetene.

Se introfilm, og filmene fra medlemsvirksomhetene om kompetanseutvikling her: