For noen virksomheter bidrar læreplasser til at man senere kan rekruttere dyktige medarbeidere. For andre er det motiverende å gjøre en innsats for at egen sektor kan få tilgang på arbeidskraft med rett kompetanse. Ved å tilby læreplasser, tar virksomhetene uansett et viktig samfunnsansvar for at ungdom skal kunne fullføre utdanningen de har valgt.  Det bidrar også til at frafallet i videregående opplæring blir mindre.

Samfunnskontrakt for flere læreplasser

For snart to år siden signerte partene i arbeidslivet en ”Samfunnskontrakt for flere læreplasser”. Et av målene er å øke antall læreplasser med 20 prosent fra 2011 til 2015. Foreløpig har det bare blitt 396 nye læreplasser, eller en økning på 2,2 prosent siden 2011. Det er med andre ord behov for et krafttak om man skal nå målsettingen i løpet av 2015.

For å nå målet om 20 prosent flere læreplasser innen utgangen av 2015, er det viktig at alle tar stilling til hva egen virksomhet kan bidra med.

Hvordan komme i gang?

Nettsiden ”Lærlingløftet” inneholder blant annet praktisk informasjon for de som ønsker å bli lærebedrifter. Nettsiden er et tiltak i Samfunnskontrakten og ble lansert av Kunnskapsministeren og partene i arbeidslivet i desember 2013.

Behovet for flere læreplasser står også høyt på agendaen i Spekters samarbeid med Fagforbundet. Spekter og Fagforbundet har gjennomført flere seminarer og konferanser hvor tema blant annet har vært hvordan man kan lykkes med lærlinger. Les også: 

Lærlinger i sykehus og De som velger fagbrev lykkes! 

Spekter har etablert en møteplass for alle har, eller som kan tenke seg å ha lærlinger. Målet med møteplassen er å dele erfaringer og få ideer til hva som kan gjøres, for øke kvaliteten på opplæring i bedrift. Vi håper også at det kan bidra til å øke interessen og motivasjonen for å ta inn lærlinger i egen virksomhet.

Hold av 17. september 2014. Da inviterer Spekter på nytt våre medlemmer til ”Møteplass for lærebedrifter”. Ta også gjerne kontakt med spesialrådgiver i Spekter, Kari Hoff Okstad, for en prat om hvordan virksomheten kan komme i gang med lærlinger.