Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter departementets forslag om at det skal gis en vurderingav hver av delprøvene i norsk skriftlig (ferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon) og ensamlet vurdering i muntlig (ferdighetene snakke og samtale).

Vi mener også at det er fornuftigå henvise til de språknivåene som brukes i lærerplanen; A l , A2, B l og B2 i vurderingen.Spekter mener denne nyanseringen er en klar forbedring og i større grad enn tidligere vilhjelpe den enkelte arbeidsgiver med å vurdere kandidatenes ferdigheter opp i mot aktuellestillinger.

Les hele høringssvaret her: