Arbeidsgiverforeningen Spekter som blant annet representerer alle helseforetakene og store virksomheter innen samferdsel, er opptatt av at dagens unge gjennom grunnopplæringen blir motivert til å velge en utdanning som gjør dem attraktive i det fremtidige arbeidsmarked. Spekter har i tillegg valgt å gi tilbakemelding på generelle forhold og hvilken vurdering det bør være i valgfagene.