Arbeidsgiverforeningen Spekter er enig i at avtalespesialistene utgjør et potensial i utdanningsøyemed. Det er derfor positivt at det initieres et arbeid for å høste erfaringer om en ved å la leger i spesialisering ta deler av spesialistutdanningen hos avtalespesialister, vil bedre kvaliteten på spesialistutdanningen. Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at helseforetaket er arbeidsgiver i perioden utdanningskandidaten er i praksis hos en eller flere avtalespesialist(er). Spekter påpeker i høringssvaret at dette er en løsning som krever inngåelse av avtale med avtalespesialisten som sikrer at alle forhold; både de administrative, økonomiske og juridiske forhold blir ivaretatt.