Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterte i går tilstandsrapporten for høyere utdanning. Rapporten viser at norske universiteter og høyskoler har store forbedringspotensialer innen både utdanning og forskning. Studentene bruker for lang tid, for få studenter gjennomfører utdanningen, og forskningsmiljøene ved universitetene og høyskolene hevder seg ikke godt nok internasjonalt.

- Nøkkelen til økt gjennomføring er trolig bedre insentiver for både studenter og studieinstitusjonene, sier Bratten. Hun mener det er aktuelt å se nærmere på så vel finansieringen av universitetene og høyskolene, og tiltak rettet mot studiefinansieringen.

Store gjennomføringsproblemer

Kunnskapsministeren trakk spesielt frem utfordringene med gjennomføring:

  • Bare 40 prosent av studentene gjennomfører bachelorutdanningen på normert tid.
  • Det skiller 56 prosent i gjennomføring på normert tid (2009-kullet) fra den beste høyskolen, som var Høyskolen i Lillehammer med 62 prosent, til den dårligste, som var Høyskolen i Nesna med 6 prosent.
  • For masterutdanningene fullfører kun 37 prosent av studentene på normert tid. Fire år etter påbegynt studium har omtrent 65 prosent fullført.
  • Under to tredeler av doktorgradsstudentene fullfører innen seks år etter at de begynte studiet.

Det er også svært store forskjeller mellom institusjonene både når det gjelder utdanning og forskning. Ved noen institusjoner er studiegjennomføringen betydelig høyere enn ved andre.  Det er også store forskjeller i hvilken grad institusjonene klarer å konkurrere om forskningsmidler.

Forskning når ikke ut

I rapporten kommer det også frem at selv om forskerne publiserer mer, når ikke forskningen ut. Norske forskere siteres i for liten grad av andre forskere internasjonalt. Universitetene og høyskolene når også i for liten grad opp i konkurransen om internasjonale forskningsmidler.

Tilstandsrapporten finner du her.