Over halvparten av elevene som begynner i videregående opplæring velger yrkesfag, men for få fullfører med fagbrev. En viktig årsak er at de ikke får læreplass. Dette medfører både at det blir mangel på kvalifisert arbeidskraft, og at det blir vanskeligere å få jobb for disse ungdommene. I dag er det ca. 9000 elever årlig som ikke får læreplass.

Sammen med kunnskapsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren, signerte Bratten og de andre lederne for partene i arbeidslivet, en fornyet «Samfunnskontrakt for flere læreplasser» i mars 2016. Målet er at alle kvalifiserte søkere skal få læreplass.

- For å nå dette målet, og for å sikre nok kvalifisert arbeidskraft til virksomhetene, håper vi at flere virksomheter kan stille læreplasser til disposisjon. Det bidrar til at elevene får fullført utdanningen de har begynt på, og er med å sikre virksomheter og sektorer fagarbeidere det vil bli stort behov for fremover, sier Bratten.

Les brevet med oppfordringen her: Spekters medlemmer kan bidra til at flere får læreplass

Samfunnskontrakten kan du laste ned her: