I tillegg uttrykte Spekter en særlig bekymring for godstransporten på jernbanen. Det haster nå enda mer enn før med vedlikehold og konkrete forbedringer i jernbanenettet, så godstogene kan komme fram når de skal.