Vi er enig i at det er betydelig usikkerhet knyttet til den videre renteutviklingen og at det på kort siktfortsatt må forventes lave rentenivåer. Imidlertid er det også grunn til å tro at dagens rentenivå erspesielt lavt og ikke reflekterer et langsiktig rentenivå.

Det vises også til de argumenter Finansdepartementet fremførte i 2012 for ikke å endre den maksimaleberegningsrenten, argumenter som fortsatt må sies å være gyldige.

Les hele høringssvaret her: