For mer detaljerte kommentarer viser vi til høringsuttalelse fra Posten Norge AS (Posten), som er medlem i Spekter.

Les hele høringssvaret her: