Spekter støtter i all hovedsak departementets vurderinger og forslag til endringer for ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdannet utenfor EØS. Les hele høringssvaret her: