Spekter støtter derfor at det arbeides videre med utvikling av tiltak som retter seg særskilt mot denne gruppen. Spekter mener samtidig at utredningen i for liten grad argumenterer for effekter og gevinster av en slik satsing, blant annet for fremtidig produktivitetsvekst. En slik argumentasjon ville styrket utredningens gjennomslagskraft.