Kunnskapsdepartementet har nå foreslått at det innføres såkalte nasjonale deleksamener i en del universitets- og høyskoleutdanninger, blant annet sykepleierutdanningen. Slike eksamener vil være felles for alle studenter i landet på de respektive utdanninger. En innføring av nasjonale deleksamener krever forskriftsendringer i rammeplanene for utdanningene.

Spekter mener at å utvikle nasjonale deleksamener er et skritt i riktig retning for å sikre sammenlignbar kvalitet og støtter opp om de foreslåtte forskriftsendringer i rammeplanene som muliggjør dette. 

Les hele høringssvaret her: