Spekter mener det er fornuftig og riktig å dreie tilsynsarbeidet mot tilsyn på programnivå, og at det skal legges større vekt på kvalitetsarbeidet ved institusjonene, og ikke bare på selve kvalitetssystemet

Les hele høringssvaret her: