Systemet med levealdersjustering av pensjonene er helt avgjørende for å ha et bærekraftig pensjonssystem for kommende generasjoner. For at levealdersjusteringen skal oppfattes som rettferdig og legitim er det imidlertid viktig at ikke store grupper helt eller delvis skjermes for levealdersjustering. Det gjelder så vel utføre som ansatte med særaldersgrenser.

Ordningen med skjermingstillegg til tidligere utføre fremstår derfor som uheldig og bør på sikte avvikles. Videre er det viktig at også oppført alderspensjon levealdersjusteres slik det gjøres for yrkesaktive.

Situasjonen for utføre er hund spesiell ved at de har begrensede muligheter til å kompensere for levealdersjusteringen ved å arbeide lengre. Skal man sikre at tilbud alderspensjon ikke reduseres nødvendig til yrkesaktive må det derfor foretas justering. Ordningen med et eget skjermingstillegg fremstår imidlertid ikke som noen god løsning på dette. Da vil det være mer naturlig at utføre tjener opp alderspensjon i en lengre periode enn frem til fylte 62 år. Dette bør derfor vurderes som et element i en langsiktig løsning.

 

Les høringen her.