Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med nesten 200 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Våre medlemmer driver Norge

Om Spekter

Aktuelt

Ingen flere artikler å hente Nyhetsarkiv

Temaoversikt

Våre medlemmer