Spekter er en arbeidsgiverforening som organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte og er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur.

Våre medlemmer driver Norge

Om Spekter
Sylvia Brustad (foto: Kristian Helgesen VG/Scanpix)

Sylvia Brustad til Spekter

Sylvia Brustad er ansatt i en nyopprettet stilling som direktør Spekter-Helse i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Brustad har blant annet erfaring som stortingsrepresentant og statsråd i fire departementer for Arbeiderpartiet. Hun har også vært Fylkesmann i Hedmark og ansatt i Aker ASA og jobbet som daglig leder i Aker Kværner Holding.

Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten (foto: Gorm K. Gaare)

God sommer!

Nasjonal lønnsvekst var på 6,3 prosent i 2008. Deretter har lønnsveksten stort sett gått ned for hvert år. I fjor viste nasjonalregnskapet en lønnsvekst på 1,7 prosent, den laveste siden krigen. På grunn av noe bedring i økonomien, antar vi at lønnsveksten i 2017 blir på 2,4 prosent. Både partene i arbeidslivet og partene på den enkelte bedrift viser en imponerende evne til disiplin og samarbeid når det gjelder inntektspolitikken. Når partene har bestemt seg, tilpasses lønnsveksten til landets økonomiske situasjon.

Fagsjef i Spekter, Olav Kvam

Tilnærmet uendret sykefravær, men seniorene står lengre i jobb

Sykefraværet har vært relativt stabilt de siste årene, med en svak synkende tendens. Det er fortsatt et stykke igjen til målet i IA-avtalen. - Selv om sykefraværet er på sitt laveste på mange år, så er vi fortsatt bare litt over halvveis til IA-avtalens mål om en reduksjon på 20 prosent fra sykefraværsnivået i 2001. Når det gjelder seniorer er målet at avgangen fra arbeidslivet skal øke med ett år i forhold til i 2009. Der er vi nesten i mål, og det er positivt, sier fagsjef i Spekter Olav Kvam.

Ingen flere artikler å hente Nyhetsarkiv

Temaoversikt

Våre medlemmer