Spekter og LO Stat har, sammen med representanter for arbeids­giverne og tillitsvalgte ved teatrene, gjennom flere år samarbeidet om å sikre god arbeidstidsplanlegging. Hensikten med denne veilederen er å gi ledelsen og de tillitsvalgte tips og råd i arbeidet med planleggingen av arbeidstid for arbeidstakere som ikke har fast arbeidstid og som jobber på ulike tider av døgnet.

Se podkasten/webinaret under: