Det skal nå forhandles videre lokalt med fagforeningene i virksomhetene.

Sykehusforhandlingene starter 2. mai
For sykehusene er det avtalt et eget forhandlingsløp, som starter med sentrale forhandlinger med samtlige forbund torsdag 2. mai.