Spekter organiserer store kulturinstitusjoner i Norge, og har vært opptatt av å få regjeringen til å vurdere et unntak fra de nye innleiebestemmelsene i arbeidsmiljøloven for arrangementer innenfor kultur og eventbransjen.

På et møte med Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) om dette spørsmålet tidligere i år, redegjorde Spekter for hvorfor et forbud mot innleie vil oppleves ekstra vanskelig ved arrangementer.

På bakgrunn av bl.a. dette møtet, har AID nå gitt arbeidslivets parter beskjed om at de foreløpig utsetter innføring av de nye innleiereglene for arrangementer i kultursektoren. Dette for at departementet skal ha tid til å utrede spørsmålet på en tilstrekkelig måte, og for å unngå usikkerhet i en overgangsfase. Departementet vil nå jobbe videre i samarbeid med Kultur- og likestillingsdepartementet, og i dialog med partene, med å vurdere behovet for varige unntaksregler, og hvordan et unntak i så fall skal innrettes og avgrenses.

- Spekter er godt fornøyd med departementets avgjørelse om å utrede spørsmålet videre, og at de samtidig utsetter innføringen av de nye innleiereglene for kultursektoren, slik at kulturinstitusjonene unngår unødig usikkerhet ved ikrafttredelse av de nye reglene 1. april, sier Stende.