I Spekter forhandles det først overordnet mellom de sentrale partene, før forhandlingene fortsetter i den enkelte medlemsvirksomhet mellom de lokale partene.  Spekter kom til enighet med samtlige hovedorganisasjoner i de innledende sentrale forhandlingene i begynnelsen av april. Nå er det innspurt i de lokale forhandlingene, og hos de aller fleste Spektermedlemmene er det allerede oppnådd enighet.

Jeg konstaterer at i de absolutt fleste tilfeller, blir partene lokalt enige. Det er svært gledelig å se at resultatene viser høy oppslutning og lojalitet til normen fra frontfaget og til inntektspolitikken. Det er helt avgjørende for å sikre at norsk konkurranseevne ikke svekkes, og ikke minst for å hindre at prisveksten løper mer løpsk og at rentenivået øker unødvendig mye, sier Bratten.

Den norske modellen for lønnsdannelse innebærer at konkurranseutsatt sektor, frontfaget, forhandler først. I år ble frontfaget forhandlet mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, som i etterkant kommuniserte en ramme i 2022 på 3,7 prosent.

Videre forhandlingsløp i Spekter

Det gjennomføres nå fortløpende avsluttende forhandlinger mellom de sentrale partene for samtlige overenskomstområder i Spekter. Det er allerede enighet i Norges Bank, Avinor, Vy Buss, de fleste jernbanerelaterte togselskaper og virksomheter innen helse, velferd og oppvekst.

Forhandlingene for helseforetakene pågår fortsatt, og det er oppnådd sentral enighet med Legeforeningen og Sykepleierforbundet. Det forhandles nå også lokalt i det enkelte sykehus.

For NRK er det oppnådd enighet med Norsk Journalistlag, YS og SAN, men det er berammet mekling med LO 30. juni. For Spordrift AS og OneCo Networks AS var det heller ikke mulig å finne løsning i forhandlinger med LO og YS, og mekling er fastsatt til 14. juni.