Fellesforbundet og Norsk Industri ble  i mekling 1. april enige om et lønnsoppgjør innenfor en ramme på 3,7 prosent.  

– Med  en anslått prisvekst på 3,3 prosent i år, vil norske lønnsmottakere oppleve en gjennomsnittlig reallønnsvekst med dette resultatet. Når oppgjørene i andre områder, også i Spekter, skal gjennomføres de neste ukene, må vi legge til grunn de vurderingene som konkurranseutsatt sektor har gjort når de er blitt enige om en økonomisk ramme på 3,7 prosent. Krigen i Ukraina bidrar til å forsterke de usikkerhetene vi allerede har i økonomien, sier Bratten.

Frontfagsmodellen har tjent Norge godt

– Det er grunn til å minne om at frontfagsmodellen, har tjent Norge godt gjennom mange år og har bidratt til verdiskaping, velferd og høy sysselsetting, påpeker Bratten. 

I de helt spesielle pandemiårene 2020 og 2021 ble lønnsveksten noe høyere i industrien enn anslått. I perioden 2014-2021, har imidlertid offentlig sektor hatt en høyere lønnsvekst enn industrien.  

Forhandlingsstart i Spekter 5. april

I Spekter starter de innledende sentrale forhandlinger tirsdag 5 april. Deretter blir det gjennomført lokale forhandlinger, samt sentrale forhandlinger for helseforetakene. Datoer og frister for dette skal avtales med fagforeningene.