Arbeidstakersiden har også trukket varslene om mulig streikeuttak. Forhandlingsenigheten kom i stand etter at riksmekleren anmodet Spekter og LO Stat om å avlyse meklingen grunnet smittesituasjonen knyttet til koronapandemien. Både Spekter og LO Stat mente det var fornuftig å ikke samle så mange mennesker over så lang tid som en mekling innebærer, gitt det høye smittetrykket i samfunnet.

Driften i kulturvirksomhetene går dermed som normalt, men med de begrensninger som følger av smitteverntiltak knyttet til koronapandemien. Vi er fornøyd med å ha kommet frem til en løsning sammen med LO Stat som gjør at det ikke blir streik, fastslår Bratten.