Det er nå oppnådd avtale i alle Spekters medlemsvirksomheter (B-delene), innenfor alle forhandlingsområder. Lønnsoppgjøret 2020 er avsluttet.

Protokoller sentral avtaledel (Del A)

Protokoller forbundsvise avtaler (Del A1 og A2)

Overenskomster for teatre