Tariffoppgjøret 2020 for helseforetakene ble formelt avsluttet 4. februar 2021, etter at Spekter kom til enighet i mekling med SAN som organiserer Nito, Den norske jordmorforening og Norges Farmaceutiske Forening. Tidligere er det oppnådd enighet med alle andre fagforeninger.