Forhandlingsløsningen innebærer blant annet at minstelønnsssatsene heves slik at sykepleiere skal tjene minst 505.000 etter 10 år, og spesialsykepleiere minst 548.000 etter 10 år. Lønnstilleggene gis med virkning fra 01.10.20

I tillegg er det enighet om å endre ubekvemstillegg for arbeid på lørdag, søndag, kveld og natt fra kronebeløp til prosentvise tillegg av lønnen fra 01.05.2021. Det er også enighet om å øke avlønningen for sykepleiere som deltar i videreutdanning fra 80% til 90% av minstelønn for sykepleiere.

Resultatet omfatter helseforetakene, Lovisenberg diakonale sykehus og Martina Hansens Hospital.

Last ned protokollene her