Det ble i frivillig mekling forrige uke også oppnådd enighet med LO Stat og Creo og NTL.