Creo og NTL organiserer om lag halvparten av LOs medlemmer i de berørte kulturinstitusjonene.

Løsningen som det har blitt enighet om gjennom frivillig mekling, innebærer at det blir mulig for de ansatte å velge mellom to ulike pensjonsordninger, enten dagens innskuddspensjonsordning som gjelder i disse virksomhetene, eller en hybridpensjon som vil bli etablert.

- Det har vært en lang og krevende prosess for å finne frem til en pensjonsløsning som er aksptabel både for de berørte kulturinstitusjonene og for Creo og NTL. Spekter og våre berørte medlemsvirksomheter er tilfreds med at denne saken nå er avklart med Creo og NTL, sier Bratten.  

Håper å komme til enighet med Fagforbundet i mekling

Det har foreløpig dessverre ikke vært mulig å komme til enighet med Fagforbundet om pensjonsspørsmålet. Det er berammet mekling med frist 10. mai kl. 24.00.

- Vi håper at vi med riksmeklerens hjelp skal kunne komme frem til en løsning med Fagforbundet også, sier Bratten.