Tema

Arbeidstid

Tilstrekkelig helgebemanning uten uønsket deltid

Produktivitetsgevinster av nye arbeidstidsbestemmelser for skift/turnus. En rapport fra Oslo Economics.