1 av 4

Andelen som ikke jobber helg er omtrent den samme i 2021 for sykepleiere, hjelpepleiere og spesialsykepleiere sammenlignet med 2015 og 2019. Størst endring ser vi blant jordmødrene – mens andelen som ikke jobbet helg var 18,3 prosent i 2015, er det i 2021 15,9 prosent som ikke jobber helg.

Beregningen er basert på personer med fast ansettelsesforhold og vikarer. Timelønnede er ikke inkludert.

cloud.highcharts.com

 

Flere yngre jobber helg enn eldre

Det er også en klar tendens for at jo eldre man er, jo færre er det som jobber helg. Blant de yngste sykepleierne er det kun 3 prosent som ikke jobber helg.

Sykepleiere

Blant de yngste sykepleierne er det kun 3 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen sykepleiere som ikke jobber helg til rundt 22 prosent når de runder 40 år. Andel som ikke jobber helg stiger deretter jevnt frem til sykepleierne rundt 50 år hvor andelen ligger på rundt 32 prosent.

Hjelpepleiere

Blant de yngste hjelpepleierne er det 7 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen noe frem til fylte 35 år hvor andelen som ikke jobber helg holder seg stabilt noe under 9 prosent. Etter fylte 35 år stiger andelen som ikke jobber helg før den begynner å falle igjen når hjelpepleierne er 45 år. Når hjelpepleierne fyller 55 år, øker andelen noe, men holder seg betydelig lavere enn de øvrige faggruppene.

Spesialsykepleiere

De yngste spesialsykepleierne er mellom 25 og 29 år og blant disse er det 11 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen jevnt frem til 55-årsalderen hvor andelen spesialsykepleiere som ikke jobber helg øker betraktelig til rundt 42 prosent for de som er 66 år og eldre.

Jordmødre

De yngste jordmødrene er mellom 25 og 29 år og blant disse er det 11 prosent som ikke jobber helg. Deretter øker andelen som ikke jobber helg frem til fylte 35 år hvor andelen når en topp på 18 prosent. Deretter faller andelen som ikke jobber helg og holder seg rundt på 14 prosent. Etter jordmødrene fyller 55 år, øker andelen som ikke jobber helg og ender på 44 prosent for de som er 65 år og eldre.

cloud.highcharts.com