Om lag 90 prosent av de som jobber deltid gjør det frivillig. Kvinner uten barn, eller med voksne barn, jobber i større grad deltid enn kvinner med barn. En nasjonal kartlegging av ufrivillig deltid i helseforetakene viser at det kun er 6,4 prosent som ønsker hel stilling.  

Spekter mener at den største utfordringen knyttet til deltid, er å få flere av de som jobber frivillig deltid til å jobbe mer.