Avtalene inneholder blant annet at grensen for overtidsarbeid i 2020 er 400 timer uten at det behøves nærmere avtale eller godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Hensikten med avtalene er først og fremst å bidra til å redusere ressursbruken rundt arbeidstidsplanlegging på den enkelte virksomhet så lenge den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronaviruset pågår.

Last ned avtalene her:

Avtalen med Norsk Sykepleierforbund (PDF, 112KB)

Avtalen med Unio (PDF, 121KB)

Avtalen med LO (PDF, 475KB)

Avtalen med YS (PDF, 99KB)

Avtalen med Akademikerne (PDF, 439KB)

Avtalen med SAN (PDF, 102KB)