Tema

Arbeidstid

Hvilke endringer foreslår Arbeidstidsutvalget?

Arbeidstidsutvalget (NOU 2016:1) Regulering av arbeidstid - vern og fleksibilitet.