Spekter er uenig i at den øvre aldersgrensen i Staten heves til 72 år. Det vises til drøftingen av dette i Sysselsettingsutvalgets rapport av 11. februar 2021 (NOU 2021:2) der Spekter støtter flertallets vurdering.

Videre vises til flertallets uttalelse i Sysselsettingsutvalget vedrørende arbeidsmiljølovens aldersgrense for stillingsvern, der flertallet uttaler at hevingen av denne aldersgrensen i 2015 fra 70 til 72 år bør reverseres.
 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider