Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i ettermiddag partene i sykehusstreiken inn til møte, og orienterte om at regjeringen har vedtatt tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken som har pågått siden 29. mai.

De ansatte som har vært i streik går nå tilbake på jobb så snart det er praktisk mulig, senest i morgen tidlig. 

Tvungen lønnsnemnd betyr at resultatet av årets lønnsoppgjør for LO og YS i helseforetakene i sin helhet vil bli fastsatt av rikslønnsnemnda. Dato for behandling i rikslønnsnemnda er foreløpig ikke avklart. 

-Vi legger streiken bak oss, og ser nå frem til å gjenoppta partssamarbeidet med LO og YS  om videre utvikling i sykehusene, sier Bratten