Det er oppnådd enighet i lønnsforhandlingene for alle Spekters medlemsvirksomheter og forhandlingsområder. Lønnsoppgjøret 2019 er avsluttet.

Protokoller sentral avtaledel (Del A)

Protokoller forbundsvise avtaler (Del A1 og A2)

Overenskomster for teatre