Vy Buss tilbød et lønnsoppgjør på linje med det resten av norske lønnsmottakere i Norge kan forvente i et svært krevende år. Fagforeningene valgte likevel å bryte meklingen, og sende 3800 bussjåfører ut i streik. Streiken vil ramme både skolebusser og det ordinære rutebusstilbudet. 

Les mer om hvilke busstilbud som er berørt på nettsidene til Vy Buss