– Streiken har vært langvarig, og det er derfor gledelig at Riksmekler foreslo en løsning som både Global Connect og de berørte fagforeningene El og IT og Norsk Jernbaneforbund aksepterte.

Det økonomiske resultatet er på linje med frontfaget.  Partene skal frem til neste lønnsoppgjør arbeide sammen om lønnssystem i bedriften.