Streiken ved rehabiliteringssenteret har pågått siden 19. mai, og partene ble i dag innkalt til Riksmekleren til pålagt 30-dagersmekling. Her la riksmekleren fram et forslag til løsning som partene aksepterte.

Fagforbundets medlemmer får et lønnsoppgjør på nivå med normen fra frontfaget. I tillegg er det enighet om å videreføre dagens pensjonsordning for Fagforbundets medlemmer.

De sju ansatte som har vært i streik ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter går tilbake til jobb så fort det er praktisk mulig.