- Dersom LO Stat mener det har skjedd streikebryteri, må de ta dette opp med oss. Det har LO Stat ikke gjort, og vi ber nå om at de sørger for at slike alvorlige påstander ikke får fotfeste, sier Skrattegård.

Spekter har sendt følgende henvendelse til LO Stat:

Arbeidsgiverforeningen Spekter viser til påstander om streikebryteri fremsatt i media av representanter for de streikende i forbindelse med arrangement ved Den Norske Opera & Ballett den 3. september.  

Spekter tar sterk avstand fra disse påstandene og ber LO Stat medvirke til at så alvorlige beskyldninger ikke fremsettes overfor arbeidsgivere og i offentligheten uten adekvat grunnlag.

DNO&B omdisponerte enkelte ikke-streikende ansattes arbeidstid i forbindelse med arrangementet, i samsvar med reglene og lov og tariffavtale og innenfor rammen av de ansattes arbeidsavtale og stillingsbeskrivelse. Det gjør ikke de ansatte til streikebrytere.

Streikens grunnleggende hensikt er å redusere arbeidsgivers tilgang på arbeidskraft, og vi er helt og fullt innforstått med at arbeidsgiver ikke skal kompensere for den kapasitetsreduksjonen streiken medfører for virksomheten. Imidlertid er det under en streik fortsatt arbeidsgivers ansvar å lede og fordele arbeidet, og ta stilling til hvilke oppgaver som skal prioriteres og hvilke som skal legges til side. Styringsretten er verken utvidet eller innskrenket under en streik.

Partene har et felles ansvar for at arbeidskonfliktens spilleregler overholdes, og Spekter ber LO Stat sørge for at feilaktige og alvorlige påstander om streikebryteri ikke får fotfeste, med de konsekvenser det har både for arbeidsgiverne og for de ansatte som ikke er tatt ut i streik.