SSB publiserte i dag nye tall for prisveksten. Gjennom hele 2024 har prisveksten avtatt, noe den også gjorde fra mars til april. Prisveksten fra april i fjor til april i år er 3,6 prosent. Kjerneinflasjonen (prisvekst uten strøm og avgifter) er fortsatt så høy som 4,4 prosent. 

Det er særlig prisen på elektrisitet som bidrar til den reduserte prisveksten. 

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått at prisveksten i år blir 4,1 prosent og det er dette anslaget som legges til grunn i årets lønnsforhandlinger. 

- Det er for tidlig å konkludere med om prisvekstforutsetningen på 4,1 prosent var riktig eller ikke.  Blant annet har bedriftene foreløpig neppe priset inn årets lønnsoppgjør i sine priser. Det er derfor all grunn til fortsatt å legge normen fra frontfagsoppgjøret til grunn i de videre lønnsforhandlingene som pågår i ulike sektorer og virksomheter, sier Gjerding.