Statsministeren hadde innkalt ledelsen i de største arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene for å diskutere inntektspolitikken i år.

- I Spekter skal det gjennomføres 715 overenskomstrevisjoner med tilhørende lønnsoppgjør i vår. Spekter vil lojalt følge opp at også oppgjørene i Spekter er tilpasset norsk økonomi. Vi vil derfor sikre at våre oppgjør bidrar til å styrke konkurransekraften til norske bedrifter, sa Bratten.

I sitt innlegg minnet også Bratten om at sysselsettings- og kompetansepolitikken bidrar til rettferdig omstilling, det grønne skiftet og til å sikre oppfølgingen av de inkluderingspolitiske målene.

Viktig å unngå innføring av minstelønn i Norge

Bratten benyttet også anledningen til å rose regjeringen for å ha handlet raskt da den nye presidenten for EU-kommisjonen, Ursula van der Leyen, signaliserte ambisjoner om å innføre minstelønn i alle EU-land.

 - Spekter er fornøyd med at regjeringen umiddelbart tok tak i dette sammen med hovedorganisasjonene og de øvrige nordiske land, slik at dette nå neppe får overslag til Norden. Hos oss har vi en samfunnsmodell med tre- og to-parts samarbeid, der tariffavtalene er et viktig element, og der en nasjonal minstelønnssats vil svekke tariffavtalenes stilling, sa Bratten.

Lønnsoppgjøret i Spekter starter 2. april

Lønnsoppgjøret i Spekter begynner torsdag 2 april med innledende sentrale forhandlinger. Frister for påfølgende sentrale og lokale forhandlinger er ikke endelig fastsatt. Det avholdes informasjonsmøte for Spektermedlemmene tirsdag 14. april. Møtet vil bli streamet på spekter.no.