I Spekter er lønnsoppgjøret allerede avsluttet for blant andre NRK, VY-buss, Norges bank, Bane NOR, Ruter, Vinmonopolet og studentsamskipnadene.

– Også i år ser det ut som om partene lokalt de fleste steder finner gode omforente løsninger. Av de nesten 800 overenskomstene som forhandles i år, er det kun et fåtall der vi sentrale parter må inn og bidra til løsning, sier Bratten.

Hun legger til grunn at resultatene samlet sett også i år blir i tråd med normen som er gitt fra frontfagspartene, på 5,2 prosent.

– Det er avgjørende at forhandlingene som gjennomføres både i Spekters medlemsvirksomheter, og i alle andre tariffområder i år, gjennomføres i tråd med frontfagsnormen. Partene i arbeidslivet har ansvaret for en ansvarlig inntektspolitikk, og vi må alle bidra til at ikke lønnsveksten øker mer enn hva konkurranseutsatt industri kan tåle. Det er vårt bidrag for å sikre arbeidsplasser, og ikke minst for at rentenivået ikke må heves ytterligere, men etter hvert kan nedjusteres, sier Bratten.

Status i forhandlingene nå

De lokale forhandlingene i Spekters medlemsvirksomheter er nå i innspurten de fleste steder, også i sykehusene. Spekter har allerede gjennomført sentrale forhandlinger med organisasjonene i sykehusene, med unntak av Legeforeningen, der de sentrale forhandlingene blir gjennomført førstkommende mandag, 3. juni. Dersom partene blir enige om det, skal det forhandles videre lokalt i det enkelte sykehus.

For kulturvirksomhetene som teatre, museer, orkestre og operaene, er det enighet med samtlige organisasjoner, bortsett fra med LO-Stat, der de avsluttende sentrale forhandlingene fortsatt pågår.

De neste ukene vil det gjennomføres sentrale avsluttende forhandlinger med alle hovedorganisasjoner for de Spektervirksomhetene der det fortsatt ikke foreligger en endelig forhandlingsløsning. Ambisjonen er at oppgjøret i Spekter-området skal være avsluttet før juli.

Hittil er det berammet kun én mekling i Spekter-området. Spekter og LO-Stat møtes til mekling for Avinor 11. juni.

– Som vanlig går Spekter inn i mekling med ambisjoner om å finne en løsning som er god for både virksomheten og de ansatte, sier Bratten.