Det lønnsmessige resultatet er i tråd med normen fra frontfaget, og partene er enige om enkelte justeringer knyttet til arbeidstid.

Meklingen for Spordrift AS har omfattet LO-forbundene Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund, og YS-forbundet Delta.

Enighet også for OneCo Networks AS

Det ble i tillegg enighet med LO (El&IT) og YS (Negotia) for OneCo Networks AS som også var omfattet av meklingen. Det blir dermed heller ingen streik i dette selskapet, som er en tjenesteleverandør innenfor teletekniske løsninger.