- Spekter forutsetter at normen fra frontfaget legges til grunn i de videre forhandlingene i Spekters medlemsvirksomheter. Partene lokalt har selvsagt mulighet til å finne andre løsninger enn frontfaget innenfor denne rammen når det forhandles i virksomhetene, sa Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten.

I år har partene i frontfaget anslått en ramme på 1,7 prosent. Norsk økonomi og arbeidsliv er i en svært krevende situasjon. Spekter legger derfor til grunn at det i år blir først og fremst blir avgjørende å legge rammen fra frontfaget til grunn for de videre forhandlingene. I Spekter skal forhandlingene også føres på grunnlag av de kriteriene partene har avtalt:

  • Virksomhetens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne, herunder lønnsmessig markedstilpasning