Forhandlingsløsningen innebærer blant annet at alle medlemmer av Norsk Sykepleierforbund får et lønnstillegg på 3,7% gjeldende fra 1. juli 2024, eller minimum 22 000 kroner.

- Spekter og sykehusene er fornøyd med at det i år ble enighet om å gjennomføre lokale forhandlinger med Norsk Sykepleierforbund. Det gir mulighet til å innrette de videre lønnstilleggene ut fra behovene i det enkelte sykehus, sier Bratten.

Partene har i forhandlingene også diskutert en mulig arbeidstidsavtale,  og er enige om å arbeide videre med dette etter oppgjøret.