Resultatet er i tråd med den anslåtte normen fra frontfaget. Det gis et generelt tillegg på 2,1 prosent til alle NSF-medlemmene i helseforetakene, Lovisenberg sykehus og Martina Hansens Hospital.

Spesialsykepleier/jordmor med mer enn 16 års ansiennitet eller mer gis ytterligere et tillegg på 0,5 % (totalt 2,6 %). Det samme gjelder ledere med økonomi og personalansvar.

Minstelønnssatsene heves slik at en nyutdannet sykepleier i sykehus nå skal tjene minimum 410.000 kroner i året, og minimum 500.000 kroner etter 10 år. Minstelønnen til en spesialsykepleier med minst 10 års ansiennitet blir på 538.000 kroner.

Alle lønnstilleggene gis med virkning fra 1. august 2019.

Partene er enige om at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak i år.

Nye minstelønnssatser (gjeldende fra 1. august 2019):

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Sykepleier

410.000

425.000

450.000

500.000

Spesialsykepleier/jordmor

450.000

475.000

510.000

538.000

Protokollene kan lastes ned her: