Det er avtalt sentrale lønnstillegg for en del legegrupper, og det skal nå forhandles lokalt videre i det enkelte sykehus.

Enigheten omfatter alle de statlig eide sykehusene (helseforetakene), Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale sykehus.