Enigheten gjelder for alle helseforetakene, samt Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Last ned protokollene her: