Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger i det enkelte helseforetak/sykehus. 

Enigheten omfatter helseforetakene med sykehusdrift, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg diakonale sykehus.